ขนาดตรายางเท่าไหร่ดี

บทความโดย : newbo2

07/10/2019

1.วงกลม ขนาดที่เหมาะสมทางร้านแนะนำจะเป็นขนาดมาตรฐานแบ่งเป็นดีงนี้ครับ ขนาดที่้เหมาะสำหรับนำไปจดทะเบียน จะมีขนาดตั้งแต่ 33×33 MM. 38×38 MM. 40×40 MM. 45×45 MM. เป็นต้นแต่ข้อแนะนำสำหรับการทำวงกลมขนาดต่างๆคือทางแอดไม่แนะนำถ้าบริษัทมีชื่อยาวเกินไปแล้วทำขนาดเล็กอาจจะทำให้มองไม่เห็นชื่อบริษัทได้ชัดเจนครับ 2.วงรี ขนาดที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมทางร้านแนะนำจะเป็นขนาดมาตรฐานแบ่งเป็นดีงนี้ครับ ขนาดที่้เหมาะสำหรับนำไปจดทะเบียน จะมีขนาดตั้งแต่ 30×50 MM. 38×57 MM. คำแนะนำสำหรับวงรีนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะทำแค่ตัวหนังสือไม่เน้นARTWORKนะครับเพราะระยะโค้งมันไม่เหมาเอานำมาใส่ARTWORKเพราะว่าอาจทำให้ARTWORKตัวเล็กหรือเสียสมดุลครับ

3.สี่เหลี่ยม ขนาดที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมทางร้านแนะนำจะเป็นขนาดมาตรฐานแบ่งเป็นดีงนี้ครับขนาดที่้เหมาะสำหรับนำไปจดทะเบียน จะมีขนาดที่ค่อนข้างอิสระ แต่ส่วนใหญ่นิยมไม่เกิน 40×40 MM. ครับเพราะขนาดกำลงเหมาะกับการประทับให้สวยงามครับ และพอดีกับขนาดครับแต่หลักๆคือสี่เหลี่ยมครับ