ตรายางหมึกในตัวกับตรายางด้ามธรรมดาต่างกันอย่างไร? 

ทำตรายางแล้วไฟล์หายทำยังไงดี 

ตรายางหมึกในตัว เป็นตรายางแบบไหน 

มาทำความรู้จักกับตรายางชนิดกันค่ะ 

ตราประทับบริษัท 

ตรายางแพทย์ 

ตรายางสั่งทำ VS ตรายางสำเร็จรูป 

ประโยชน์ของตรายาง 

ขนาดตรายางเท่าไหร่ดี 

อยากทำตรายางบริษัทเพิ่มแต่ไฟล์ ตรายางดัน หาย ทำยังไงดี 

ตรายางแบบไหนดี 

ตรายางบริษัทมีความสำคัญอย่างไร? 

ตรายาง คือเครื่องมือสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ยืนยันตัวแทนของบริษัท โดยมีการนำไปใช้ประทับงานกับเอกสาร เช่นหนังสือรับรอง หรือเอกสารส่งสรรพากรฯ การที่เราจะสั่งทำ #ตรายางบริษัท ก็จำต้องมีรายละเอียดของตรายางที่ชัดเจนก่อน โดยขอยกตัวอย่างเช่น เราต้องการจดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่ เราก็ต้องมี #ตรายางประทับชื่อบริษัท เพราะว่าเป็นข้อกฎหมายบังคับไว้ โดยเริ่มจากการส่งชื่อบริษัทของเราไปตรวจสอบก่อนว่าซ้ำกับชื่อบริษัทของคนอื่นหรือไม่ แน่นอนว่าจะซ้ำไม่ได้ดังนั้นจึงต้องหาชื่อใหม่หรือมีอะไรใส่เพิ่มเติมเข้าไป เช่น บริษัท ตรายางด่วน จำกัด ถ้าหากมีชื่อนี้อยู่ในระบบอยู่แล้ว เราก็เพิ่มคำเข้าไป เช่น บริษัท ตรายางประทับด่วน จำกัด เพื่อไม่ให้ไปซ้ำกับคนอื่น เมื่อได้ชื่อแล้วทางหน่วยงานผู้ได้รับการจองชื่อไว้ก็จะออกใบจองชื่อที่เราจองไว้ให้โดยมีกำหนดระยะเวลาว่าเราต้องมาจดทะเบียนในกี่วัน และถ้าเราไม่มาจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ชื่อบริษัทที่เราได้เลือกเอาไว้แล้วคนอื่นก็จะสามารถนำจดไปใช้ได้ ในหลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้ว เราก็ต้องเอาชื่อบริษัทนั้นมาทำตรายางโดยจะออกแบบเป็น Logo บริษัทแล้วใส่ชื่อบริษัท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วยได้ ในส่วนของขนาดก็แล้วแต่ความเหมาะสม ดูสวยงาม ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป ซึ่งทั้งนี้ก็ต้องดูแนวความคิดการใช้งานเป็นหลักค่ะ